top of page
 • Zdjęcie autoraCulture4grow

Mobbing w pracy

Zaktualizowano: 8 cze 2021

Czym jest mobbing w i jak on przebiega?

Mobbing
Mobbing

Mobbing jest świadomym, uporczywym nękaniem psychicznym pracownika w sposób werbalny lub niewerbalny przez przełożonego lub współpracownika, a nawet większą liczbę osób lub całą organizację (osoby nią zarządzające). W konsekwencji takiego zachowania pracownik jest w złym stanie psychicznym, przejawiającym się obniżoną samooceną, poczuciem odosobnienia, a nawet stanami lękowymi.

 

Art. 94(3) §2 Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Mobbing można podzielić na dwa rodzaje:

 • mobbing prosty, polegający na tym że zarówno osoba mobbingowana jak i mobber pracują na tym samym szczeblu.

 • mobbing skośny, polegający na tym, że mobber zajmuje stanowisko na wyższym szczeblu .

Fazy mobbingu

 1. Faza zachowań agresywnych – pracownik zaczyna doświadczać dyskretnych, niebezpośrednio w niego skierowanych działań, które jeszcze trudno uznać za wrogie.

 2. Faza mobbingu – następuje eskalacja bardziej bezpośrednich zachowań ze strony sprawcy, które stają się coraz bardziej jawne, a ich częstotliwość wzrasta. Pojawiają się coraz wyraźniejsze symptomy izolowania i unikania oraz poniżania przy świadkach. Wraz z coraz wyższym poziomem stresu przy jednoczesnym braku wsparcia ze strony innych członków organizacji, pracownik zaczyna mieć coraz większe problemy z obroną przed tego typu działaniami.

 3. Faza piętna – nie mogąc sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, pracownik zostaje zepchnięty do roli ofiary. Na tym etapie zaczyna odczuwać coraz więcej skutków stresu, unika kontaktu, pojawiają się nieadekwatne, niekontrolowane wybuchy agresji, apatia, co jeszcze bardziej pogłębia jego wykluczenie z grupy pracowniczej. Narastające problemy z koncentracją i pamięcią oraz coraz częstsze zwolnienia chorobowe mogą odbijać się negatywnie na jakości wykonywanej pracy.

 4. Faza ciężkiego urazu – wykluczenie pracownika z życia zawodowego, np. poprzez coraz większą izolację (fizyczną i społeczną), przydzielenie mu coraz mniejszej ilości zadań do wykonania, z wręczeniem wypowiedzenia umowy o pracę włącznie.

Przyczyny

Powodów występowania mobbingu w miejscu pracy jest bardzo wiele.

 • zagrożenie pozycji zawodowej;

 • wysoka konkurencja wśród pracowników;

 • odmienność osoby mobbingowanej (narodowość, religia, wygląd, poglądy);

 • kompleksy osoby zarządzającej, która przez złośliwości chce podbudować swoje ego.

Niezwykle istotne jest to, ze aby uznać konkretną osobę za ofiarę mobbingu, muszą zaistnieć wszystkie czynniki jednocześnie:

 • działania lub zachowania dotyczą pracownika lub skierowane są przeciwko niemu,

 • działania lub zachowania są długotrwałe i uporczywe,

 • działania lub zachowania polegają na nękaniu lub zastraszaniu, celem oddziaływania jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika,

 • odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu;

 • w efekcie prowadzonych działań u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, a także poczucie poniżenia czy ośmieszenia albo odizolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu.


Jeśli pracownik czuje, że jest ofiarą mobbingu w miejscu pracy, jak najszybciej powinien temu przeciwdziałać!

47 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page