Londyn Refleksje

INNOWACJE - ŹRÓDŁO WZROSTU

Jesteśmy ekspertami w zakresie innowacyjności zarówno produktu/usługi, jak i procesu zarządzania. Na rynku najczęściej można zaobserwować innowacje produktowe i technologiczne, ale jak pokazują badania, są to w tej chwili innowacje przynoszące najmniej korzyści. Nasze doświadczenia i wiedza ekspercka pozwalają firmom diagnozować i wdrażać efektywne kosztowo innowacje dotyczące wszystkich 10 aspektów funkcjonowania organizacji: modelu zysku, sieci współpracy biznesowej, struktury organizacyjnej, zarządzania procesami i ich strukturą, wydajności, oferty produktowej/usługowej, kanałów sprzedaży, marki i zaangażowania klienta.

Rozwiązania, które proponujemy lub które wypracowujemy wspólnie z organizacją są źródłem wysokich zysków, przy relatywnie niskich kosztach. Współpracujące z nami przedsiębiorstwa wykorzystują naszą wiedzę i doświadczenie, by optymalnie wykorzystywać swój majątek, reorganizować procesy, rozwijać się, kreować lub odpowiadać na potrzeby klientów. By to osiągnąć, wykorzystujemy naukowo opracowaną i praktycznie wielokrotnie zweryfikowaną metodologię innowacyjności przedsiębiorczej. Jej olbrzymią zaletą jest mierzalność - nasi klienci wiedzą, ile zarobię i w jakim czasie, jaki jest poziom zwrotu z inwestycji i jakie opcje realizacji są dostępne w ich unikalnej finansowej i organizacyjnej sytuacji, w aktualnym otoczeniu rynkowym. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, naukowemu przygotowaniu, wieloaspektowej wiedzy eksperckiej i biznesowej nasze usługi przynoszą wymierne korzyści.

EFEKTYWNOŚĆ  SPRZEDAŻY

business Handshake

Wszystkie pieniądze w Twojej organizacji pochodzą od Klientów. Sprzedaż to kluczowy obszar, a my potrafimy usprawnić proces sprzedaży w Twojej organizacji i tym samym poprawić wyniki sprzedażowe.

 

Wspieranie procesów sprzedażowych to kluczowa kompetencja, którą rozwinęliśmy w w trakcie wielu projektów z zakresu zarządzania sprzedażą w różnych organizacjach. W naszym zespole są również osoby, które bezpośrednio zarządzały dużymi zespołami sprzedażowymi. Zarządzając projektami zwiększającymi efektywność sprzedaży braliśmy udział w optymalizacji procesów wewnątrzorganizacyjnych obszaru sprzedaży i wsparcia sprzedaży. Mamy duże doświadczenie w tworzeniu i konsultowaniu modeli biznesowych oraz systemów wynagradzania handlowców.

 

Profesjonalnie zdiagnozujemy obszary potencjału i ograniczeń Twojej organizacji i dobierzemy najbardziej stosowne narzędzia, za pomocą których usprawnisz proces sprzedaży i zwiększysz sprzedaż.

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYKULTUROWA

Dalej drużyno

Zarządzanie różnorodnością, przede wszystkim kulturową, to źródło przewagi konkurencyjnej wielu nowoczesnych organizacji. Jednak, jak pokazuje nasze doświadczenie, zarządzanie różnorodnością kulturową jest dużym wyzwaniem w organizacjach działających w różnych kulturach czy budujących międzykulturowe zespoły.

 

Mamy doświadczenie w pracy z zespołami z różnych kultur - polskiej, amerykańskiej, indyjskiej, wietnamskiej, izraelskiej, francuskiej. Pracujemy wzmacniając silne strony zespołu i eliminując nieporozumienia wynikające ze stosowania własnych kluczy kulturowych.

 

Dzięki naszemu naukowemu i biznesowemu doświadczeniu Twoja organizacja będzie beneficjentem różnorodności kulturowej, a jednocześnie uniknie trudności i spadków efektywności związanych z działaniem w wielokulturowym środowisku.