top of page
Londyn Refleksje

INNOWACJE - ŹRÓDŁO WZROSTU

Jesteśmy ekspertami w zakresie innowacyjności zarówno produktu/usługi, jak i procesu zarządzania. Na rynku najczęściej można zaobserwować innowacje produktowe i technologiczne, ale jak pokazują badania, są to w tej chwili innowacje przynoszące najmniej korzyści. Nasze doświadczenia i wiedza ekspercka pozwalają firmom diagnozować i wdrażać efektywne kosztowo innowacje dotyczące wszystkich 10 aspektów funkcjonowania organizacji: modelu zysku, sieci współpracy biznesowej, struktury organizacyjnej, zarządzania procesami i ich strukturą, wydajności, oferty produktowej/usługowej, kanałów sprzedaży, marki i zaangażowania klienta.

Rozwiązania, które proponujemy lub które wypracowujemy wspólnie z organizacją są źródłem wysokich zysków, przy relatywnie niskich kosztach. Współpracujące z nami przedsiębiorstwa wykorzystują naszą wiedzę i doświadczenie, by optymalnie wykorzystywać swój majątek, reorganizować procesy, rozwijać się, kreować lub odpowiadać na potrzeby klientów. By to osiągnąć, wykorzystujemy naukowo opracowaną i praktycznie wielokrotnie zweryfikowaną metodologię innowacyjności przedsiębiorczej. Jej olbrzymią zaletą jest mierzalność - nasi klienci wiedzą, ile zarobię i w jakim czasie, jaki jest poziom zwrotu z inwestycji i jakie opcje realizacji są dostępne w ich unikalnej finansowej i organizacyjnej sytuacji, w aktualnym otoczeniu rynkowym. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, naukowemu przygotowaniu, wieloaspektowej wiedzy eksperckiej i biznesowej nasze usługi przynoszą wymierne korzyści.

EFEKTYWNOŚĆ  SPRZEDAŻY

business Handshake

Wszystkie pieniądze w Twojej organizacji pochodzą od Klientów. Sprzedaż to kluczowy obszar, a my potrafimy usprawnić proces sprzedaży w Twojej organizacji i tym samym poprawić wyniki sprzedażowe.

 

Wspieranie procesów sprzedażowych to kluczowa kompetencja, którą rozwinęliśmy w w trakcie wielu projektów z zakresu zarządzania sprzedażą w różnych organizacjach. W naszym zespole są również osoby, które bezpośrednio zarządzały dużymi zespołami sprzedażowymi. Zarządzając projektami zwiększającymi efektywność sprzedaży braliśmy udział w optymalizacji procesów wewnątrzorganizacyjnych obszaru sprzedaży i wsparcia sprzedaży. Mamy duże doświadczenie w tworzeniu i konsultowaniu modeli biznesowych oraz systemów wynagradzania handlowców.

 

Profesjonalnie zdiagnozujemy obszary potencjału i ograniczeń Twojej organizacji i dobierzemy najbardziej stosowne narzędzia, za pomocą których usprawnisz proces sprzedaży i zwiększysz sprzedaż.

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYKULTUROWA

Dalej drużyno

Zarządzanie różnorodnością, przede wszystkim kulturową, to źródło przewagi konkurencyjnej wielu nowoczesnych organizacji. Jednak, jak pokazuje nasze doświadczenie, zarządzanie różnorodnością kulturową jest dużym wyzwaniem w organizacjach działających w różnych kulturach czy budujących międzykulturowe zespoły.

 

Mamy doświadczenie w pracy z zespołami z różnych kultur - polskiej, amerykańskiej, indyjskiej, wietnamskiej, izraelskiej, francuskiej. Pracujemy wzmacniając silne strony zespołu i eliminując nieporozumienia wynikające ze stosowania własnych kluczy kulturowych.

 

Dzięki naszemu naukowemu i biznesowemu doświadczeniu Twoja organizacja będzie beneficjentem różnorodności kulturowej, a jednocześnie uniknie trudności i spadków efektywności związanych z działaniem w wielokulturowym środowisku. 

Program SEKTRUM

50% dofinansowania na doradztwo dla MSP

 

Wsparcie w odbudowie i rozwoju biznesu z sektora MŚP z woj. pomorskiego oferuje program SPEKTRUM, uruchomiony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Dostępne dofinansowanie stanowi 50% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektów doradczych, stanowiących pomoc w odbudowie, wzmocnieniu firmy po skutkach pandemii.

Culture4grow jest firmą akredytowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza do świadczenia usług w ramach programu. Proponowane przez nas usługi doradcze mogą dotyczyć m.in. szeroko rozumianego doradztwa w prowadzeniu i rozwoju firmy.

Wyzwania z jakimi nie musisz pozostać sama/sam w pandemii to m.in.:

  • Chcesz wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, by reorganizować procesy zachodzące w Twojej firmie w innowacyjny sposób i jeszcze efektywniej rozwijać się w aktualnym otoczeniu rynkowym i sytuacji pandemii?

  • Praca zdalna i sytuacja na rynku związana z COVID sprawiła, że w Twojej organizacji spadła efektywność a ludzie mają problem we współpracy?

  • Planujesz rozwinąć kompetencje swoich pracowników tak, aby zwiększyć ich skuteczność   i efektywność oraz motywację do budowy wartości Twojej firmy?

  • Chcesz, aby Twoja firma miała stabilną pozycję finansową, wysoki rating kredytowy, była wiarygodnym partnerem dla kontrahentów?

  • Potrzebujesz wiarygodnej i terminowej informacji finansowej o wynikach biznesu, przychodach i kosztach, marżach produktów i usług?

  • W zarządzaniu swoją firmą chcesz być elastyczny i zwinny, skutecznie realizować strategię, a jednocześnie mieć pewność, że biznes utrzymuje rentowność i stabilność finansową w zmiennym otoczeniu gospodarczym?

  • Jesteś dynamicznie rozwijającą się firmą, ale w procesie wzrostu skupiłeś się na klientach   i finansach zostawiając z tyłu zarządzanie ryzykiem i organizację procesów pozwalającą ograniczać ryzyka?

  • Jesteś dużą lub średnią firma i będziesz musiał niedługo sprostać wyzwaniom związanym  z raportowaniem niefinansowym lub wdrożeniem regulacji dotyczących sygnalistów?

  • Poszukujesz nowego modelu biznesowego, który będzie wspierał wdrażanie innowacji produktowych i procesowych, pozwoli na wzrost rentowności oraz długoterminowy rozwój Twojej firmy?

ZADBAJ O ROZWÓJ I STABILNE PODSTAWY DZIAŁANIA TWOJEJ ORGANIZACJI!

bottom of page