SPEKTRUM

Pomorski System Usług Doradczych

Program SEKTRUM – 50% dofinansowania na doradztwo dla MSP

 

Wsparcie w odbudowie i rozwoju biznesu z sektora MŚP z woj. pomorskiego oferuje program SPEKTRUM, uruchomiony przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Dostępne dofinansowanie stanowi 50% wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektów doradczych, stanowiących pomoc w odbudowie, wzmocnieniu firmy po skutkach pandemii.

Culture4grow jest firmą akredytowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza do świadczenia usług w ramach programu. Proponowane przez nas usługi doradcze mogą dotyczyć m.in. szeroko rozumianego doradztwa w prowadzeniu i rozwoju firmy.

Wyzwania z jakimi nie musisz pozostać sama/sam w pandemii to m.in.:

 • Chcesz wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, by reorganizować procesy zachodzące w Twojej firmie w innowacyjny sposób i jeszcze efektywniej rozwijać się w aktualnym otoczeniu rynkowym i sytuacji pandemii?

 • Praca zdalna i sytuacja na rynku związana z COVID sprawiła, że w Twojej organizacji spadła efektywność a ludzie mają problem we współpracy?

 • Planujesz rozwinąć kompetencje swoich pracowników tak, aby zwiększyć ich skuteczność   i efektywność oraz motywację do budowy wartości Twojej firmy?

 • Chcesz, aby Twoja firma miała stabilną pozycję finansową, wysoki rating kredytowy, była wiarygodnym partnerem dla kontrahentów?

 • Potrzebujesz wiarygodnej i terminowej informacji finansowej o wynikach biznesu, przychodach i kosztach, marżach produktów i usług?

 • W zarządzaniu swoją firmą chcesz być elastyczny i zwinny, skutecznie realizować strategię, a jednocześnie mieć pewność, że biznes utrzymuje rentowność i stabilność finansową w zmiennym otoczeniu gospodarczym?

 • Jesteś dynamicznie rozwijającą się firmą, ale w procesie wzrostu skupiłeś się na klientach   i finansach zostawiając z tyłu zarządzanie ryzykiem i organizację procesów pozwalającą ograniczać ryzyka?

 • Jesteś dużą lub średnią firma i będziesz musiał niedługo sprostać wyzwaniom związanym  z raportowaniem niefinansowym lub wdrożeniem regulacji dotyczących sygnalistów?

 • Poszukujesz nowego modelu biznesowego, który będzie wspierał wdrażanie innowacji produktowych i procesowych, pozwoli na wzrost rentowności oraz długoterminowy rozwój Twojej firmy?

ZADBAJ O ROZWÓJ I STABILNE PODSTAWY DZIAŁANIA TWOJEJ ORGANIZACJI!

NAPISZ do nas spekrum@areteaudit.pl

i skorzystaj z doradztwa!

Połączyłyśmy siły, wiedzę i doświadczenia z rożnych obszarów,

aby lepiej odpowiadać na potrzeby.

 
dr Aneta Chybicka
 
Jolanta Łykowska
 
Olga Petelczyc
KONTAKT

© 2019 by Culture4Grow 

 • Facebook Social Ikona
 • LinkedIn Ikona społeczna

CULTURE4GROW Anna Chybicka

Ul. Kościuszki 7/5

81-704 Sopot

Tel: +48 600 225 216

aneta.chybicka@culture4grow.com