• Culture4grow

Motywacja pracownika

Zaktualizowano: 2 cze 2020

Jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, aby poznać jego motywatory do pracy?

Rozmowa motywatorach
Rozmowa motywatorach

Podstawą zarządzania pracownikami przez menadżera jest skuteczne ich motywowanie do pracy. Każdy menadżer powinien mieć wiedzę, co należy robić, aby właściwie motywować swoich pracowników. A tym samym podnosić ich efektywność i korzyć dla organizacji. Zmotywowany pracownik pracuje wydajniej i efektywniej. Rozmowę mającą na celu poznanie motywacji podwładnego do pracy można przeprowadzić już w trakcie rekrutacji lub w dowolnym momencie jego zatrudnienia. Jeśli menadżer decyduje się na przeprowadzenie takiej rozmowy po zatrudnieniu pracownika to odpowiednim czasem, kiedy pracownik zna już swoje zadania, wie, jak wygląda praca w firmie. Warto także przeprowadzać tego typu rozmowę regularnie na przykład podczas ocen okresowych. Dzięki regularnym rozmowom z przełożonym pracownik będzie miał poczucie, że jest ważny i zauważany w firmie (co samo w sobie jest już sposobem motywowania).

Ważną zasadą każdego menadżera powinno być również to, aby wykorzystywać pozyskane informacje tylko w sposób pozytywny. Nie można na przykład wykorzystywać tych informacji, aby karać podwładnego. Takie postępowanie może nie tylko być przykre dla pracownika, ale także długotrwale obniżyć jego motywację i zmniejszyć otwartość w kontakcie z menedżerem.

A więc co robić, aby pozyskać informacje o motywatorach podwładnego? Przede wszystkim zadając pytania, słuchaj uważnie tego, co mówi pracownik. Jeżeli czegoś nie rozumiesz lub masz wątpliwości, dopytuj, co miał na myśli. Musisz dobrze zrozumieć, co motywuje podwładnego, aby potem wykorzystać tę wiedzę z korzyścią dla niego, siebie i organizacji. Możesz zapisywać odpowiedzi pracownika lub sporządzić notatkę po rozmowie, aby pozyskane informacje Ci nie umknęły. Przed rozmową wyjaśnij pracownikowi, dlaczego będziesz pytać o jego motywację, na przykład: „Zależy mi na tym, by utrzymywać Twoją motywację do pracy. Dlatego chciałbym wiedzieć, co mogę robić, aby korzystnie wpływać na Twoje zaangażowanie. Zadam Ci kilka pytań, które pozwolą mi lepiej poznać Ciebie i to, co jest dla Ciebie ważne”.

Możesz także pytać o to, co demotywuje pracownika. Naturalne jest, że potrafimy wskazać, czego nie lubimy, co nas frustruje i zniechęca. Co ciekawe, często łatwiej jest nam mówić o tym, czego nie chcemy, niż o tym, czego chcemy (dlatego tak popularny, jako metoda pracy rozwojowej, jest coaching – w tym procesie nie tylko nazywamy to, czego chcemy uniknąć, ale i dochodzimy do stanu pożądanego). Jeżeli zadajesz tego typu pytania, pamiętaj o wskazaniu swoich intencji. Nie zależy Ci przecież na tym, aby pracownik narzekał w rozmowie na swoją pracę, lecz chcesz się dowiedzieć, czego unikać we współpracy z nim. Pamiętaj, że samo wyeliminowanie czynników demotywujących nie sprawi, iż podwładny będzie zapalony do działania. Jednak usunięcie niewygód czy przeszkód w pracy może sprawić, że jego motywowanie w ogóle będzie możliwe.

Inny rodzaj pytań, które mogą dostarczyć Ci cennych informacji, to pytania o rolę szefa. Jeżeli zapytasz pracownika mniej lub bardziej bezpośrednio, czego oczekuje od Ciebie, będzie Ci łatwiej zaplanować konkretne działania. Zanim zadasz takie pytania, przedstaw swoje intencje. Pracownik nie może czuć się jak na egzaminie sprawdzającym poziom jego sympatii wobec szefa, lecz musie mieć poczucie wpływu na swoje funkcjonowanie w firmie.

Pamiętaj, że pytania, które zadajesz, nie mają na celu zaspokojenie wszystkich oczekiwań pracownika, lecz dowiedzenie się, jak zwiększyć jego motywację. Być może nie będziesz mógł zaspokoić wszystkich jego potrzeb. W takiej sytuacji nie obawiaj się, że utracisz autorytet w jego oczach. Ważne jest, abyś wysłuchał i zrozumiał pracownika, a następnie wykorzystał te informacje w takim stopniu, w jakim to możliwe.

Przykłady pytań o czynniki motywujące

 • Co jest dla ciebie ważne w pracy?

 • Co sprawia, że chcesz się angażować w pracę?

 • Które zadania dają ci najwięcej satysfakcji?

 • Co najbardziej cenisz w naszej firmie?

 • Jak widzisz swoją przyszłość w firmie?

 • W jakim kierunku chcesz się dalej rozwijać?

Przykłady pytań o czynniki demotywujące

 • Czy zdarzyło ci się kiedyś być zdemotywowanym w pracy? Dlaczego? Opisz tę sytuację.

 • Czy utraciłeś kiedyś zapał do pracy przy zadaniu, które początkowo było dla ciebie angażujące? Dlaczego? Opisz sytuację.

Przykłady pytań o rolę szefa

 • Czego oczekujesz ode mnie jako twojego szefa?

 • Czego powinienem według ciebie robić więcej, aby cię lepiej motywować?

 • Czego powinienem według ciebie robić mniej, aby cię lepiej motywować
Literatura:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Motywowanie_pracownik%C3%B3w

https://hrstandard.pl/2019/05/29/motywacje-pracownikow/

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracodawcow/933/motywowanie-pracownikow-dlaczego-warto-to-robic

26 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie