• Culture4grow

Kreatywność kluczem do sukcesu

Zaktualizowano: 25 lut 2020

Czym jest kreatywność? Jak uwolnić mózg od sztampowego myślenia? Co pobudza umysł do kreatywności, a co go blokuje?


Kreatywność/pobudzenie
Kreatywność

Kreatywność przydaje się w każdych okolicznościach życia i coraz częściej jest wymagana w pracy. Wyjątkowe pomysły, zaskakujące podejście do znanych zagadnień, nietypowe skojarzenia są obecnie bardzo pożądane. To wszystko, co wiąże się z kreatywnością można wykorzystać na mnóstwo sposobów w pracy i życiu osobistym.

Dobrą wiadomością jest to, że z kreatywnością rodzi się każdy.

Najlepszym tego dowodem są ciągłe zainteresowane światem dzieci.

 

Kreatywność to łączenie elementów pozornie niemających ze sobą nic wspólnego w nowe, użyteczne całości.

 

Można ją rozwijać i doskonalić dokładnie tak, jak doskonali się umiejętności matematyczne, językowe czy fizyczne.

 

A więc kreatywność pozostaje w zasięgu ręki każdego z nas!

 

Ludzki mózg ma ogromy potencjał twórczy, można go usprawniać, rozwijać i doskonalić. Podczas treningów twórczego myślenia czy szkoleń z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów każdy może się nauczyć myśleć w oryginalny sposób. Badania Karen L. Westberg (1996) dowodzą, że już osoby uczestniczące w kilkugodzinnych zajęciach twórczego rozwiązywania problemów wykazują wzrost poziomu kreatywności, a przyrost ten utrzymuje się w dłuższym czasie.

 

Proces twórczy może być umyślnie wywoływany w kontrolowany sposób.

 

Owszem, każdego z nas charakteryzuje pewien stały poziom kreatywnego potencjału, warunkowany cechami osobowościowymi, lecz nawet mało twórcze osoby mogą stać się bardziej kreatywne w sprzyjających warunkach.

 

Siła kreatywności rośnie dzięki systematycznej praktyce, czyli wykonywaniu ćwiczeń mózgu.

 

Według badaczy też wiedza o tym, co wprawia Cię w dobry nastrój, może obniżyć odczuwany przez Ciebie stres i podnieść Twój poziom kreatywności. Badania z zakresu psychologii poznawczej wykazują, że dobry nastrój sprzyja twórczości. Okazuje się, że będąc w dobrym humorze, myślimy „szerzej” tzn. jesteśmy w stanie objąć uwagą większą ilość informacji. Dzięki temu, zamiast stosować standardowe i schematyczne rozwiązania, wymyślamy zupełnie nowe i nieszablonowe!

Naukowcy z University of Western Ontario w pewnym eksperymencie wpływali na nastrój uczestników zmuszając ich do słuchania zabawnych lub smutnych utworów muzycznych. Okazało się, że słuchanie muzyki wprowadzającej w dobry humor, znacznie podnosi poziom kreatywności!Kreatywność/pobudzenie

A więc jak poprawić swoją kreatywność?


Jeżeli stoisz przed zadaniem, które wymaga kreatywności i pomysłowości, lub jeśli chcesz do projektu wnieść innowacyjne rozwiązanie, zadbaj o swoje dobre samopoczucie. Sporządź listę czynności, które wprawią Cię w dobry humor, a które możesz wykonać przed lub w trakcie pracy. Może to być krótki spacer, obejrzenie zabawnego filmiku czy rozmowa z przyjacielem. Pamiętaj jednak, że musisz kontrolować czas, aby na przykład oglądanie filmu nie przerodziło się w maraton pochłaniający godziny Twojej pracy.


Należy także pamiętać o tym, co osłabia twórcze myślenie i daje skutki odwrotne od zamierzonych!


Zdecydowanie do tego typu czynników należą:


  1. Nerwowa atmosfera,

  2. Presja czasu,

  3. Nadmierna kontrola,

  4. Brak możliwości wyjścia poza utarte schematy spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. sztywne zasady panujące w firmie, których nie można zmienić).


Istotne bywa również przyzwyczajenie do pewnych i kurczowe trzymanie się sprawdzonych metod działania. Ale również strach przed poniesieniem klęski w obliczu wyboru nieszablonowego, innowacyjnego rozwiązania zamiast tego, które sprawdzało się od lat, czy też narażenie się na krytykę przełożonego lub innych członków zespołu. Nie bez znaczenia jest również brak wiedzy na temat reguł kreatywnej pracy, metod czy narzędzi. Dlatego w celu tworzenia klimatu dla kreatywności należy się w dużej mierze skupić na identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód dla kreatywności. Nie mniej ważnym czynnikiem jest uświadomienie sobie, jak ważna i korzystna jest kreatywna praca.


A więc co zyskamy dzięki myśleniu i działaniu w sposób kreatywny?


W dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to właśnie kreatywna praca decyduje o tym, czy odniesiemy sukces. Pozwala na odnalezienie szybszych, tańszych, efektywniejszych lub po prostu nowych rozwiązań czy idei. Ponadto kreatywność pomaga w szybszym podejmowaniu decyzji zarówno zawodowych, jak i osobistych, unikaniu pułapek myślowych w codziennej pracy, a także znajdowaniu nowych, dotąd nieznanych sposobów na rozwiązywanie starych problemów. Dzięki kreatywnemu myśleniu można bardziej efektywnie wykorzystać już istniejące informacje, rozwijać wizjonerskie myślenie „jak może być”, zamiast skupiać się na tym, „jak jest”.


Kreatywność to cenny dar, dzięki któremu osiągamy sukces i wyróżniamy się z tłumu dlatego wykorzystujmy swoje naturalne zdolności, aby budować swoją przewagę na rynku pracy i rozwijać swoją kreatywność.Literatura:

Chybicka A. (2016). Outside the Box. Jak myśleć i działać kreatywnie. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Fazlagić J. (2015). Kreatywni w biznesie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 19.

95 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie