• Culture4grow

Kobiecy model leadershipu

Zaktualizowano: 13 maj 2020

Co kobiety wnoszą do biznesu?

Businesswoman
Businesswoman

Jakie są kobiety biznesu?

Pewne siebie, silne i asertywne. Konsekwentnie pokonują bariery, które często uniemożliwiają im w pełni realizować potencjał, z jakim mogłyby oddziaływać na otaczającą ich rzeczywistość. Kobiety biznesu już dawno pokazały, że nie pozwolą na stereotypowe myślenie o nich w różnych rolach społecznych, przypisywanie im konkretnych cech charakteru, razem z ich ścieżką zawodową. Są silne, dumne i na każdym kroku udowadniają ile mogą osiągnąć.


Kobiety coraz bardziej uwidaczniają swoją pozycję liderki w biznesie, przedsiębiorczości, polityce czy inżynierii. Zarówno na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym. Według badania „Women in business" prowadzonego przez firmę Grant Thornton Polska jest w światowej czołówce pod względem obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach – 35% wyższej kadry kierowniczej stanowią kobiety. Jest to jeden z lepszych wyników wśród wszystkich 32 przebadanych państw na świecie, gdzie globalna średnia wynosi 14%.


Chociaż umiejętności przywódcze są nabywane tak samo przez kobiety, jak i mężczyzn to istnieją różnice w stylach przywództwa kobiet i mężczyzn. Z badania INSEAD opublikowanego w „Harvard Business Review” wynika, że kobiety bija na głowę mężczyzn w większości wymiarów przywództwa.

Czym w takim razie charakteryzuje się przywództwo kobiet? Jakie są cechy przywódczych kobiet?


1. Transformacyjny styl przywództwa

Kobiety - liderki są bardziej transformujące niż mężczyźni. Działają jako wzór do naśladowania dla swoich podwładnych. Spędzają dużo czasu na szkoleniu swojego zespołu i inspirowaniu go do działania. Kładą większy nacisk na pracę zespołową i autentyczną komunikację. Mają większą zdolność do pomagania członkom zespołu w rozwijaniu własnych umiejętności i mocnych stron.


2. Koncentracja na wielu zadaniach jednocześnie

Kobiety - liderzy koncentrują się na realizacji wielu zadań w wyznaczonych terminach. Zdolność do zdecydowanego i szybkiego reagowania jednocześnie na różne zadania lub problemy zapewnia sprawne funkcjonowanie firmy. Bardzo dbają również o swój rozwój osobisty, nieustanie zdobywając nowe doświadczenia i kwalifikacje.


3. Praca w strukturze kolegialnej

Kobiety - liderki preferują kierowanie i tworzenie płaskich struktur organizacyjnych, które umożliwiają wszystkim pośrednią pracę w strukturze kolegialnej. Kobiety - liderki zwykle krytycznie odnoszą się do hierarchicznej struktury organizacji.


4. Współpraca i partnerstwo

Praca we współpracy z innymi jest typową kobiecą cechą. Kobiety - liderki zawsze promują współpracę i partnerstwo pomiędzy członkami zespołu. Środowisko, w którym pracują jest mniej autorytarne, a bardziej kooperatywne.


5. Demokratyczny styl zarządzania ludźmi

Kobiety - przywódczynie mają tendencję do partycypacji. Znacznie częściej wybierają demokratyczny styl kierowania ludźmi od częściej wybieranego przez mężczyzn stylu dowodzenia i kontroli. Kobiety często pośrednio komunikują swoje oczekiwania dotyczące danego zadania i dają więcej miejsca na osiągnięcie celu, co pozwala na to, aby członkowie zespołu wykorzystali swoje umiejętności i wiedzę do wykonania zadania.


6. Empatia

Większość kobiet jest naturalnie empatyczna i ceni relacje. To pozwala im lepiej zrozumieć, co napędza i motywuje ludzi, a także jak docenić różne osoby za ich osiągnięcia. Kobiety są również świetnymi liderami, ponieważ poświęcają więcej czasu na słuchanie, zamiast reagować od razu. Doceniają ludzi i ich poglądy. Bez względu na to, czy mają rację, czy nie, wysłuchują ich, a następnie podejmujemy decyzję.


7. Self-branding

W przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety - liderki bardzo często są skromniejsze w chwaleniu się swoimi sukcesami lub nawet milczą na temat własnych osiągnięć.


Businesswoman
Businesswoman

Każda instytucja, czy to społeczeństwo, czy organizacja, w obecnym wieku nie może skutecznie funkcjonować bez równego udziału kobiet w działaniach przywódczych. Kobiety tworzą perspektywę, która wnosi konkurencję i współpracę do organizacji i zespołów. W dzisiejszym świecie organizacje kierowane przez integracyjne zespoły kierownicze podejmują skuteczne decyzje, które zapewniają lepsze wyniki. W XXI wieku podstawowymi cechami wymaganymi od przywódców są umiejętność współpracy, łączenia, empatii i komunikacji. Wszystkie te cechy posiada kobiecy charakter i mogą pomóc w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości. Wiele statystyk pokazuje, że firmy prowadzone przez kobiety mają lepsze wyniki finansowe.

Równość płci w przywództwie jest ważna, ponieważ prawdziwy postęp nie może się dokonać bez różnorodności perspektyw na stanowiskach kierowniczych. Dlatego tak istotne jest promowanie Inclusive leadership – przywództwa, które przeciwdziała wykluczeniu i buduje różnorodność.


Kobieta – przywódczyni asertywna i pewna siebie ma znaczący i pozytywny wpływ na pozostałe kobiety. Według EAD, jest to jeden z ważniejszych aspektów, jakie kobieta jako liderka może wnieść do najbliższego otoczenia: być przewodniczką i mentorką dla nowej generacji kobiet w swojej społeczności, motywować i inspirować. Tym samym przekonując inne kobiety do przełamywania szklanego sufitu i odnoszenia sukcesów bez względu na swoją płećLiteratura:

E. Zubrzycka, A.Chybicka, Siła kobiet w biznesie, GWP 2015.

https://sukcespisanyszminka.pl/inclusive-leadership-przywodztwo-ktore-buduje-roznorodnosc-iwona-georgijew-partner-deloitte/

http://whatsupmagazine.pl/kobieta-i-przywodztwo-czyli-gender-balance-i-leadership/

https://www.kobieta.pl/artykul/zarzadzanie-w-kryzysie-wyzwanie-dla-kobiet

22 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie