top of page
  • Zdjęcie autoraCulture4grow

Jak radzimy sobie ze zmianami?

Zaktualizowano: 8 cze 2021

Jak wygląda emocjonalny cykl zmian?

Zmiana
Zmiana

Otwartość na zmiany to świadome zachowanie człowieka czy organizacji przejawiające się akceptacją nowych idei, poglądów i rozwiązań stwarzających lepsze szanse działania i rozwoju oraz gotowość do odchodzenia od tego, co się już sprawdziło, co już się nie sprawdza lub przynosi szkodę.

Obecnie cały świat stanął w obliczu wielu transformacji. Otwartość na zmiany u pracownika jest konieczna do tego, aby przedsiębiorstwo mogło wprowadzać innowacje i lepiej dostosowywać się do potrzeb rynku i zmieniającego się otoczenia. Warunkiem bowiem trwania i rozwoju każdej organizacji jest otwartość na zmiany pracowników oraz umiejętność przedsiębiorstwa do dostosowania własnej zmienności do zmienności otoczenia.

Zmiana wymagająca dostosowania się może powodować dyskomfort, ale również i stratę. Badania pokazują, że w głównej mierze radzimy sobie ze zmianą na dwa sposoby: uciekając od zmierzenia się z nią lub kontrolując swoje podejście do niej. Ucieczka ma na celu unikniecie zmiany lub jej odwleczenie w czasie. Natomiast celem kontroli jest proaktywne działanie poprzez pozytywne reagowanie na zmianę i kreowanie siebie w zmianie.

Wiadomym jest, że w trakcie przechodzenia kolejnych etapów reakcji na zmianę doświadczamy różnych emocji. Dlatego w latach 70-tych XX w. Don Kelley i Daryl Conner opracowali model emocjonalnego cyklu zmiany. Pokazuje on, czego można się spodziewać na każdym z tych etapów.

  1. Niepoinformowany optymizm

  2. Poinformowany pesymizm

  3. Realizm

  4. Poinformowany optymizm

  5. Zakończenie

Emocjonalny cykl zmiany
Emocjonalny cykl zmiany

1. Niedoinformowany optymizm

Na tym etapie osoba czuje ekscytację, wszystko wygląda świetnie i dostrzega tylko dobre strony danej sytuacji. Widzi mnóstwo możliwości. Zmiana wydaje się możliwa i natychmiastowa.

2. Doinformowany pesymizm

Osoba zaczyna uświadamiać sobie rzeczywistość, która ulegnie zmianie. Pojawiają się problemy, a rozwiązania przestają być oczywiste. Osoba zadaje sobie pytanie, czy zmiana jest tego warta, bo koszty wydają się większe niż korzyści. Emocje nie są już tak pozytywne jak na poprzednim etapie. Jest to moment, w którym większość ludzi zaczyna szukać sposobu, aby uniknąć zmiany.


Tutaj znajduje się tak zwana strefa niebezpieczna. Pod względem emocjonalnym to najniższy z punktów cyklu – jeśli osoba go pokona to będzie w stanie stawić czoła zmianie. Dyskomfort związany ze zmianą wydaje się jej w tym momencie większy niż ten związany z zachowaniem status quo. Można zacząć kwestionować powody, dla których podjęto zmianę. To tu także większość ludzi się poddaje.


3. Realizm

Osoba jest już w pełni zaznajomiona z sytuacją. Dzięki temu patrzy na rzeczywistość zmiany racjonalnie i z nadzieją. Wie, czego potrzebuje, aby zakończyć projekt, a zmiana nie wydaje się jej już tak kosztowna jak wcześniej.

4. Doinformowany optymizm

To teraz tak naprawdę osoba wie, ile i czego potrzeba, by dokonać zmiany, a także rozumie, że jest w stanie to zrobić. Zaczyna zauważać korzyści płynące ze zmiany, dzięki czemu czuje optymizm i sporą dawkę energii do działania.

5. Zakończenie

Zmiana zakończyła się sukcesem. Dokonano zmiany. Osoba dokonująca zmiany czuje się dobrze i jest gotowa do świętowania. Korzyści przewyższają poniesione straty. Pewność siebie wzrosła, a wszystkie działania tylko jej dodają.


Kiedy zrozumiemy wszystkie 5 etapów cyklu zmiany, możemy przygotować się na praktyczny i emocjonalny wpływ, jaki zmiana na Nas wywrze. W ten sposób łatwiej będzie nam uporządkować odczucia swoje oraz innych, a także poradzić sobie z oporem wobec zmiany.

15 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page