• Culture4grow

Inteligencja emocjonalna, a on-line

Jakie osiągniesz korzyści wykorzystując inteligencję emocjonalną w kontakcie on-line?


Inteligencja emocjonalna
Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to kompetencja osobista, która ma ogromny wpływ na zarówna na nasze życie osobiste, jak i na zawodowe. Rzutuje na to jak radzimy sobie ze swoim zachowaniem, w kontaktach społecznych oraz z podejmowaniem decyzji. Nie gwarantuje sukcesu, nie chroni przed kryzysami, ale na pewno ułatwia kontakty z innymi ludźmi. A więc czym właściwie jest inteligencja emocjonalna? Czy jej posiadanie gwarantuje nam sukces? I jak ją wykorzystać w kontakcie on-line?

Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ to kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób. Dlatego inteligencję emocjonalną można rozpatrywać jako kompetencję osobistą i społeczną. Na kompetencje osobiste składa się zdolność do rozumienia swoich emocji i zarządzania nimi, a na kompetencje społeczne umiejętność obserwowania i rozumienia uczuć innych osób i korzystania z tej wiedzy w kontaktach z nimi. Inteligencja emocjonalna (EQ) nazwana i przeciwstawiona inteligencji racjonalnej (IQ), po raz pierwszy została przez amerykańskich psychologów Petera Salavey'a i Johna Mayerw'a w roku 1990.

 

Zdolność do rozumienia swoich emocji i zarządzania nimi oraz umiejętność obserwowania i rozumienia uczuć innych osób i korzystania z tej wiedzy w kontaktach z nimi.

 

Według Daniela Golemana, na inteligencję emocjonalna składają się:

  • samoświadomość,

  • umiejętność rozpoznawania własnych emocji,

  • samoregulacja – zdolność kierowania emocjami,

  • motywacja – sztuka podporządkowania emocji obranym celom,

  • empatia – zdolność do wczuwania się w uczucia i potrzeby innych,

  • umiejętności społeczne – łatwość nawiązywania i podtrzymywania związków ze światem.

 

Intelekt, wiedza i zdolności decydują o tym, czy nadajesz się do danej pracy, ale to umiejętność zarządzania emocjami daje nam szansę bycia w niej najlepszym.

 

Inteligencja emocjonalna jest plastyczna. To znaczy, mierzyć za pomocą testów oraz trenować. Im więcej treningów, tym większe prawdopodobieństwo, że nowe zachowania wejdą nam w nawyk. A także mierzalna. Najpopularniejszym narzędziem do pomiaru inteligencji emocjonalnej jest Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS), na bazie którego powstał Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). W Polsce natomiast opracowano Test Inteligencji Emocjonalnej (TIE), który także jest osadzony w modelu teoretycznym Mayera, Saloveya i Caruso.


Dr Travis Bradberry, badacz EQ, opisuje osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej za pomocą dziewięciu cech:

1. Patrzy optymistyczne na świat,

2. Adekwatne identyfikuje i nazywa emocje,

3. Jest asertywna,

4. Jest ciekawość świata,

5. Wybacza,

6. Nie wyraża zgody na gaszenie jej radości,

7. Nastawiona jest na szukanie wszędzie okazji do uśmiechu,

8. Trudno ją obrazić,

9. Nie dopuszczają do negatywnych dialogów wewnętrznych.

Inteligencja emocjonalna i racjonalna
Inteligencja emocjonalna i racjonalna

Wiemy już, czym jest inteligencja emocjonalna i jakie są jej komponenty ale jak jej posiadanie przekłada się na kontakty on-line? Emocje w świecie wirtualnym są często mylne, trudne do rozpoznania. Osoby o wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej są otwarci, swobodni w kontakcie, asertywni, chętni do współdziałania, tolerancyjni i uprzejmi. Chętnie angażują się w nowe działania, łatwo się adaptują, nie boją się ryzyka. Dobrze znoszą porażki oraz krytykę. Mają realistyczny pogląd na rzeczywistość, potrafią trzeźwo patrzeć na siebie, dostrzegając swoje wady i zalety. Dobrze radzą sobie ze stresem, reagują adekwatnie do sytuacji, potrafią kontrolować swoje emocje. Wszystkie te cechy są bardzo istotne w kontaktach osobistych, ale jeszcze istotniejsze w kontaktach on-line, gdzie mamy znacznie mniejszą możliwość obserwacji komunikacji niewerbalnej naszego rozmówcy.

Będąc świadomym siebie i swoich słabości możemy lepiej zadbać o swój dobrostan przed spotkaniami on-line, które niejednokrotnie przysparzają nam sporo stresu. Dzięki dokładniejszemu rozumieniu i odpowiedniemu wyrażaniu swoich emocji możemy poprawić stosunki z ludźmi kontaktując się z nimi w świecie wirtualnym. Łatwiej również jest nam odczytywać ich stany emocjonalne i dostosować naszą wypowiedź, kiedy dzieli nas odległość dwóch ekranów. Przy rozwiniętej IE potrafimy trafniej wczuć się w pewnym stopniu w stany emocjonalne innych ludzi, więc możemy będąc szefem zespołu pracującego zdalnie, zapobiegać konfliktom lub je przynajmniej łagodzić. Trafniej diagnozujemy czego potrzebują, oczekują nasi współpracownicy i potrafimy ich do tego jako lider charyzmatycznie doprowadzić.

Dzięki wysoko rozwiniętej IE lepiej motywujemy się do działania, co jest niezwykle istotne w pracy zdalnej. A tym samym wzrasta nasze poczucie własnej wartości i umiejętność osiągania celów.

Jak sami widzicie warto pracować na trenowaniem swojej inteligencji emocjonalnej i odnosić więcej sukcesów zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.


Literatura:

Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1997

Marcin Krokowski, Piotr Rydzewski, Inteligencja emocjonalna, Imperia SC, Łódź 2004.

Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski, Dariusz Asanowicz: Test Inteligencji Emocjonalnej (TIE). Podręcznik. Kraków: Wszechnica UJ, 2013.

32 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie