• Culture4grow

Doskonalenie zespołu

Budowanie wiary w siebie i pewności Twojego zespołu

Zespół
Zespół

Jednym z ważnych aspektów funkcjonowania Twojego zespołu jest poziom wiary w swego przywódcę, jego cele i własną pracę. Jednym ze sposobów wzmacniania pewności Twojej grupy jest okazywanie w bezpośredni sposób, przez spontaniczne działania i słowa, że w nich wierzysz. Możesz okazać wiarę w swoją grupę także poprzez „ogólne" stwierdzenia, takie jak mówienie pracownikowi, że zawsze wspaniale pracuje. Im precyzyjniejsze będą twoje oświadczenia, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ludzie będą w nie wierzyć.


Możesz okazać wiarę w swój zespół na kilka różnych sposobów, w tym także:

 1. Przyjmowanie zdolności jako danych. Jeśli jesteś przekonany/a, że ktoś może wykonać określoną pracę, ale osoba ta nie jest pewna swoich umiejętności czy zdolności, „potwierdź" je werbalnie jako „dane". Możesz powiedzieć „Wiem, że pójdzie ci jak z płatka, ponieważ...".

 2. Prawienie komplementów. Przywódca zawsze powinien chwalić pracowników za dobrze wykonaną pracę. Żadne zadanie, które wykonano dobrze, nie jest za małe, albo za duże, żeby nie można go było zauważyć.

 3. Przydzielaj projekty wzmacniające wiarę w siebie.

 4. Wskazuj np. mniejsze zadania, które rozszerzają nieznacznie zakres odpowiedzialności członka zespołu w czasie. Fakt, że projekty te są mniejsze, umożliwi członkowi zespołu szybkie osiągnięcie sukcesu w ich realizacji, budując przy tym jego lub jej pewność i wiarę w siebie.

 5. Wzmacniaj wiarę i pewność. Ludzie nie mogą żyć samą wiarą i pewnością. Wzmacniaj wiarę i pewność w swojej grupie poprzez nagradzanie podwyżkami, bonusami lub awansami, a także publicznym informowaniem o wkładzie członków grupy w odniesiony sukces.

 6. Potwierdź zwycięstwo zespołu. Pozwól odczuć swoim pracownikom, że są częścią zwycięskiego zespołu poprzez zwracanie się do niego, jako takiego. Powiedz im, na przykład, że rzeczywiście dzięki nim wspaniale „wyglądasz".

 7. W organizacji, świetnie się czujesz, i że ich ciężka praca nie pozostanie niezauważona. Podwoi to pragnienie osiągania wyników każdej jednostki i uniemożliwi obniżenie się jakości pracy zespołowej.

Synergia
Synergia

Warto dążyć do budowania pewności Twojego zespołu również wykorzystując zasadę, którą jest synergia ról.

Synergia polega na odpowiednim dopasowaniu ról, czyli osób o konkretnych predyspozycjach psychicznych, zachowaniach i reakcji. Zespół może i umie więcej niż wskazywałoby to proste zsumowanie potencjałów budujących go osób.

 

Synergia jest magicznym równaniem matematycznym, w którym 1+1=3, a nawet więcej :)

 

Siła synergii koncentruje się wokół:

 • Różnorodności – im większa rozmaitość osobowości, doświadczeń i wiedzy, tym większa synergia,

 • Otwartości na wymianę i wzajemne uczenie się od siebie.

 • Wzajemnego uzupełniania się – każdy członek zespołu ma coś, czego nie mają inni; wspólnie zespół posiada wszystko, co potrzebne do działania.

 • Drożnej komunikacji, pozwalającej na niezakłóconą wymianę informacji potrzebnych do realizacji wspólnego celu.

 • Współautorstwie – tak jak z udanym golem: jeden strzela, ale akcja, która doprowadziła do bramki jest dziełem całego zespołu.

 • Rezonowaniu pomysłów – wychwytywaniu natłoku informacji i pomysłów, zalążków tego, co może się stać wartościowe i cenne dla współpracy i osiągania celu.

Każdy zespół można stworzyć opierając się na modelu ról w zespole i na synergii ról. Według tego modelu łatwiej określi potrzeby kadrowe sprawdzając kogo w zespole brakuje.


A teraz do dzieła! :)


12 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie