top of page
Ina Markiewicz.jpg
Ina Markiewicz
        Trainer
Wykształcenie
  • Uniwersytet Gdański – Finanse i bankowość – magister ekonomii
  • Uniwersytet SWPS – magister psychologii
  • Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – certyfikowany terapeuta II stopnia
 
Doświadczenie
Pracuje jako doradca biznesowy, coach (Solution Focused Work), asesor i trener od 2009 roku. Przez lata pracowała w korporacji na stanowiskach menedżerskich, ma 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i kierowaniu projektami. Była też odpowiedzialna za tworzenie strategii marketingowych i biznesowych, realizacje planowanych budżetów i wynik finansowy projektów, którymi kierowała. Po latach pracy w korporacji skupiła się na  rozwijaniu firm i  ludzi w nich zatrudnionych. Mobilizuje zasoby, potencjał oraz kompetencje tkwiące w menedżerach i pracownikach, prowadzi treningi nowych zachowań, uczy jak przełamywać nawyki, również te w myśleniu. Pracuje w sposób warsztatowy lub coachingowy. Celem prowadzonych przez nią ćwiczeń i treningów jest poprawa efektywności działania poprzez kształtowanie nawyków, zmianę postaw i opinii, wzrost motywacji i uzyskanie synergii ze współpracy z innymi.
Zajmuje się także oceną kompetencji pracowników, jest asesorem i superwizorem w projektach Development/ Assessment Center. Prowadzi sesje informacji zwrotnej i wspiera  w planowaniu dalszych działań rozwojowych. Udziela rekomendacji asesorskich kandydatom do pełnienia tej funkcji.
Wierzy, że prawdziwy sukces osiągają ci, którzy dążą do celu, napędzani motywacją, wynikającą z ich przekonania, że to co robią ma sens i, że kogoś poza nimi to jeszcze obchodzi. Stuprocentowy mieszczuch, lubiący życie i ładne rzeczy.
 
Organizacje, dla których realizowała szkolenia i/lub projekty doradcze, to między innymi
PGE S.A., Skanska S. A., Alior Bank/ Meritum Bank, TU Europa, Kancelaria Prezesa rady Ministrów, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – KSAP, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polmak S.A., Cyfrowe.pl, T-Komp, VIGRAN, Urząd Miasta w Gdyni, Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Starter, DKS, Combidata, Harimex, Motostrefa, Learning System Poland, LPP S.A.
 
Mocne strony
Otwartość umysłu, inteligencja społeczna, ciekawość świata
bottom of page