top of page
gopa.jpg
Prof. Gopa Bhardwaj
              Mentor
 • Profesor, Wydział Psychologii. Uniwersytet w Delhi
 • Dziekan, Wydział Sztuki. Uniwersytet w Delhi
 • Kierownik, Wydział Psychologii
 • Dyrektor, Centrum Rozwoju Zawodowego w Szkolnictwie Wyższym (ASC - UGC)
 • Przewodnicząca WUS Hostel dla kobiet, Uniwersytet w Delhi
 • Hostel Meghdoot Hostel dla kobiet, Uniwersytet w Delhi
 • Członek Rady Redakcyjnej czterech czasopism krajowych i międzynarodowych
 • Członek organu zarządzającego kilku kolegiów i instytutów
 • Przewodnicząca Komisji Pokazów Kwiatowych Uniwersytetu Delhi od 2003 do 2008 roku
 • Przewodnicząca kilku komisji przeglądowych uczelni Uniwersytetu Delhi
 
Nagrody specjalne i nagrody
 • Otrzymała B.H.U. Złoty Medal za zdobycie pierwszej pozycji w M.A
 • Otrzymała Stypendium Wspólnoty Narodów.
 • Nagrodzona tablicą uznania za znaczący wkład w zasoby ludzkie w NIPM.
 • Otrzymała nagrodę Life Time Award od Stowarzyszenia Absolwentów BHU w 2012 roku
 
Projekty
 • Ukończyła dwa projekty dotyczące zarządzania partycypacyjnego w ramach programu DSA.
 • Ukończyła projekt dotyczący samooceny uczniów S.C. w ramach programu DSA.
 • Ukończyła projekt dotyczący problemów i obaw Indii o nuklearność
 • Opracowała program szkoleniowy dla zwiększenia skuteczności przywództwa wojskowego
 • Identyfikacja psychospołecznych poprzedników w rozwoju Assam i pokrewnych
 • Identyfikowanie psychospołecznych poprzedników w rozwoju Nagaland i pokrewnych
 • Style przywództwa i strategie rozwiązywania konfliktów w środowisku LIC 
 • Eksplorowanie aspektów budowania wizerunku Indii 
 • Zrozumienie skutecznej strategii rozwiązywania konfliktów w środowisku LIC
 • Poznawanie różnych aspektów inteligencji emocjonalnej wśród menedżerów i pracowników w indyjskich organizacjach (projekt sponsorowany przez ICSSR)
 • Odkrywanie aspektów budowania wizerunku Indii
 
Edukacja
 • Egzamin wstępny. Banaras Hindu University - 1963
 • Sztuki pośrednie. Board - 1965
 • B.A. (Hons.) Banaras Hindu University - 1967
 • MAMA. Psychologia. Banaras Hindu University - 1969
 • Doktorat Psychologia przemysłowa. Banaras Hindu University - 1973
 • M. Sc.Applied Psychology. Aston University, Wielka Brytania - 1974
 
Członkostwo
 • Stowarzyszenie Indian Science Congress
 • Bangladesz Stowarzyszenie Psychologiczne
 • Stowarzyszenie Indian Academy of Applied Psychology
bottom of page